Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii

2020-03-30T14:16:29+02:00

Żródło: pixabay.com   Czy w sytuacji rozprzestrzeniającego się w Polsce koronawirusa w sposób niezmieniony powinny być realizowane kontakty dzieci z rodzicami, którzy na co dzień nie sprawują nad nimi pieczy, czy to ustalone orzeczeniem sądowym bądź porozumieniem pomiędzy rodzicami? Czy też rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa i wprowadzone przez rząd ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi mogą [...]