Artykuły

Artykuły2019-08-26T11:08:45+02:00
3003, 2020

Kontakty z dzieckiem w czasie epidemii

Żródło: pixabay.com   Czy w sytuacji rozprzestrzeniającego się w Polsce koronawirusa w sposób niezmieniony powinny być realizowane kontakty dzieci z rodzicami, którzy na co dzień nie sprawują nad nimi pieczy, czy to ustalone orzeczeniem sądowym bądź porozumieniem pomiędzy rodzicami? Czy też rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa i wprowadzone przez rząd ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi mogą być powodem uzasadnionego ograniczenia takich kontaktów? Wielu rodziców wychowujących dzieci wspólnie (w sensie prawnym), ale w faktycznym rozłączeniu stanęło w obliczu takich właśnie wątpliwości. Sygnalizowało mi to zresztą kilku klientów, zarówno tych realizujących kontakty z dziećmi, jak i tych, którzy są zobowiązani do wydania dziecka [...]